handarbetarenbanner

Alkemi

image

72 nya maskor på strumpstickor 2,5. Det ska bli en vante. Ullen har spunnits till tvåtrådigt garn. Händerna och jag njuter av stickningen. Garnet, strukturen, tråden som bildar öglor i varandra, tyget som växer fram. Samtidigt lyssnar jag på en podcast, Myter och Mysterier av Per Johansson & Eric Schüldt. Det avsnittet som heter Alkemi.

De pratar om den alkemiska processen. Den beskrivs som en transmutation, en förvandling. En process som förändrar något. Men processen förändras inte bara till det yttre. Det handlar, kanske lika mycket, om en inre förändringsprocess.

Så här säger de i början. Samtidigt som metallen ändrar form har en förändring skett även inuti den som har utfört experimentet. Där ett guld mirakulöst framträder har ett själens klara ljus börjat skina i mänskohjärtat. Förvandlingens väg är svår och få lyckas. För den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds till den du är ämnad att vara. En inre pånyttfödelse.

Inte vet jag hur det är att göra, till exempel guld av bly, men det kräver garanterat mental koncentration, och därmed andlig utveckling, för att genomföra transmutationer.

Även om alkemin är kopplad till processer på molekylnivå finns inget som talar mot översättning till andra skalor. Jag tänker på min stickning förstås. Väven i vävstolen. Spetsen av frivoliteter. Ullfibrer som spinns till trådar. Häckling av linet. Det finns tillfredsställelse och andlig utveckling i handarbetets process. Vantarna, som ännu inte finns, kommer att ta mig till nåt nytt ställe, det gör de varje gång.

 

72 stitches on needles 2.5. It’s going to be a mitten. The wool is spun into yarn. My hands and I enjoy the knitting. The yarn, the structure, the thread forming loops in each other, the fabric that is emerging. At the time I’m listening to a podcast, Myths and Mysteries by Per Johansson and Eric Schüldt (in swedish). The episode that’s called Alchemy.

They talk about the alchemical process. It is described as a transmutation, a transformation, a process that changes something into something else. But it is not only an external transformation. It is also, perhaps just as much, an internal transformation process.

This is what they say in the beginning. “As the metal changes shape, a change has happened also inside the one that made the experiment. Where gold miraculously emerges has a soul clear light started to shine in the human heart. The path is difficult, just few succeed. For those who manage, a reward awaits. You are born to who you are meant to be. An inner rebirth.”

I do not know how it is to make gold, but it guaranteed requires mental concentration, and with it spiritual development, to implement transmutations.

Although alchemy is about processes on a molecular level, there is nothing that speaks against the translation into other scales. I think of my knitting of course. The fabric on the loom. The lace of tatting. Wool fibers that are spun into threads. There is satisfaction and spiritual development in the hand work process. The mittens, which do not yet exist, will take me to new places, it happens every time.

Husen och minnet

Det är fåfängt, ädle Kublai-kahn, att försöka beskriva för dig staden Zaira med de höga bastionerna. Jag skulle kunna säga dig hur många steg trappgatorna har, måtten på pelargångarnas valv, hurdana zinkplattor taken är täckta med, men jag vet att det skulle vara som att inte säga någonting alls. Det är inte det som är staden, utan staden är förhållandet mellan måtten på dess utsträckning och händelserna i det förflutna.

En våg av minnen som staden suger i sig som en svamp. En beskrivning av Zaira som det är i dag måste också innehålla dess förflutna. Staden bär det i sig som linjerna i en hand, det är skrivet i gathörnen, på fönstergallren, på trappornas räcken, på åskledarna och på fanornas stänger, och varje liten del är i sin tur full av repor, skråmor, hack, inskärningar, märken efter sparkar.

Det där är ett kapitel ur Italo Calvinos de osynliga städerna.

Det som gör städerna är inte byggnaderna i sig utan livet i husen, och mellan dem.

Innan vi bodde i lägenheten så bodde en professor här. Han var 102 år gammal och bodde i lägenheten i 60 år. Huset ligger i Stockholm och är byggt 1905 (jugendbyggnad, min favoritstil om jag väljer en). Vi går här och försöker läsa stadens förflutna och skapar nya linjer i stadens hand. Lägenheten behövde lite omsorg. Det är dock inte repor, skråmor, hack, inskärningar vi vill ta bort. Kanske är det dem vi vill plocka fram. På jobbet har jag de mest kompetenta byggnadsvårdare att fråga om råd.

När jag tänker efter har jag mest tvättat. Skrubbat och gjort rent ytor. Allt annat är i en enda röra men det gör inget. Det tar väl tid att skapa linjer.

trapphus
Trapphuset har golv och trappor i vit marmor, kassettindelat stucktak, ursprunglig armatur, svarvat trappräcke, blyinfattade trapphusfönster med flerfärgad jugenddekor.

salong
Det är här inne som röran finns.

fönster
Dekorativ spröjsning i fönstren som i typiskt jugend. I köket låg en linoliummatta, fastspikad på ett trägolv.

golv
Den blåa linoleummatta var sliten. Jag har inget emot linoleum men mattan var dålig och jag gillar trä. Vi får se var vi tar det härifrån. Slipning, lutning och oljning eller vaxning. Eller nån slags plattor.

rum1
I ett annat rum hade taket en kornblå färg, väggen blå tapet. Jag slipade väggarna och målade dem och taket. På golvet låg en plastmatta med parkettmönster. Plastmattan rök. Trätiljorna fulla av repor, skråmor, hack och inskärningar.

 

Another quick knit

image

Bolero
Stickas från ena ärmen till andra.
Garn: Vålberggarn eller likvärdigt (entrådigt ullgarn), ca 2 hg
Stickor: Rundstickor nr 9, en 30 cm (eller strumpstickor) och en 60 cm
Mönster:
Börja med den mindre rundstickan. Lägg upp 20 m. Sticka resår *1r, 1a* 3 v.
Rätsticka 40 v och öka en maska per varv jämnt fördelat. Byt till den större rundstickan efter hand.
Sticka ca 15-20 varv till rätstickning.
Sticka sedan fram och tillbaka på rundstickan ca 50 v.
Slut sedan rundstickan igen och gör samma fast tvärt om på nästa ärm.
(Rätsticka ca 15-20 varv. Rätsticka 40 v och minska en maska per varv jämnt fördelat. Byt tillbaka till den mindre rundstickan efter hand. Maska av löst.)

Bolero

Knit from one sleeve to the other
Yarn: Vålberg Yarn or equivalent, about 2 hg
Needles: Circular needle No. 9 (one small and one 30 cm and a 60 cm)
pattern:
Start with the smaller circular needle. Cast on 20 sts. Knit rib * 1k, 1p * 3 rows.
Knit 40 rows and add a st per row. Total 60 std on the needles when done. Change to the larger circular needle when needed.
Knit 15-20 rows.
Then work back and forth on circular needle about 50 rows (not tubular part).
Knit the next sleeve same.
(Knit about 15-20 rows. Knit 40 rows and reduce a st per row evenly. Switch back to the smaller circular needle needle when needed. Cast off.)

image

image

image

Quick knit

sweater.jpeg

Det här mönstret är både ett snabbstick och ett storstick. Stickas med fördel som ännu större.

Stickor: rundstickor nr 9, en liten och en stor
Garn: Vålberggarn 3 härvor
Storlek: S(M)L
Mönster
Mittparti. Lägg upp 70 (90) 110 m på en rundsticka. Sticka 4 v resår *1r, 1a*. Sticka 20 (25) 30 v. Dela upp arbetet i 2 lika delar, 35 (45) (55) m, och slätsticka framstycke och bakstycke för sig. Sticka bakstycket ca 28 (34) 40 v. Maska av den mittersta tredjedelen maskor. Sticka sedan 1 v per ”axel” innan du maskar av även dessa. (det blir en liten halsringning). Sticka framstycke 25 (30) 37. Maska av den mittersta tredjedelen maskor. Sticka sedan 1 v per ”axel” innan du maskar av även dessa. (det blir en liten halsringning).
Ärmar. Sätt ihop bak och framstycke genom att plocka upp 50 (55) 60 m runt kanterna. Rätsticka 30 (35) 40v. Rätsticka 30 (35) 40 v till men minska 1 m/ v jämnt utspritt. Avsluta med 3 v resår *1r, 1a*.
Sy ihop axlarna på avigsidan och lämna lagom stort hål till halsen, ca 30 (36) 42 m.
Halskant. Sticka halskant i resår. Plocka upp ca 30 (36) 42 m i halsen, *1r, 1a*.

 

This is a big knit and a quick knit. Feel very free to make it even bigger han the pattern says.
Needles: circular needles no 9, one small and one big.
Yarn: Vålberg 200-300 g
Size: S (M) L
Pattern
Middle. Cast on 70 (90) 110 sts on a circular needle. Knit 4 rows of rib * 1r, 1a *. Knit 20 (25) 30 rows. Divide the work into two equal parts, 35 (45) (55) sts, and plain knit the back part and and front part on its own. Knit back part 28 (34) 40 rows. Cast off the middle third of stitches. Knit 1 row per ”shoulder” before you cast off these sts too (there will be a hole for the neck). Knit front part 25 (30) 37 sts. Cast off the middle third stitches. Knit 1 row per ”shoulder” before you cast off these sts too (there will be a hole for the neck).
Sleeves. Assemble the front and back piece by picking up 50 (55) 60 sts around the edges. Knit 30 (35) 40 rows. Knit 30 (35) 40 rows but reduce 1 st / row evenly spread. Finish with 3 rows of rib * 1r, 1a *.
Sew shoulders on the wrong side and leave a hole big enough to the neck, about 30 (36) 42 sts.
Neck. Knit neck edge in rib. Pick up approximately 30 (36) 42 sts throat, * 1r, 1a *.
image

image

image

image

wpid-imag4421-07.jpeg