handarbetarenbanner

Sockor åt alla!

socks

Fiskarsockor, sockor utan häl, är toppen när man är många i familjen. Det blir många sockor med tolv fötter i sex olika storlekar. Här är ett mönster på lösningen. Fiskarsockor är
-lättstickade och snabbstickade
-tåliga, pga ingen häl så de slits inte på samma ställen.
-passar olika storlekar eftersom längden kan varieras.

Garn: Sandnes Garn Peer Gynt el likvärdigt
Stickor: Strumpstickor nr 3 eller 3,5 alt lång rundsticka för med magic loop går det ännu smidigare. Se här hur man gör en magic loop. Och här hur man gör två sockor på en gång.

Lägg upp ca 32 m (huvudsaken att antalet är delbart med 4). Sticka resår *2r, 2 a* i 8 varv. Förskjut nästkommande varv med en maska. Förskjut maskorna var 5e varv. När sockorna är så långa du vill ha dem. Tag av för tån. Tillexempel så här: Sticka 1 rätt v. Minska 4 m jämnt fördelat varannat v tills ca 8 m återstår. Fäst.

fiskarsockor

magicloop

spiralsockor

Socks for everyone!
Fisher socks, spiral socks or socks without heels, is awesome when the family have twelve feet in six different sizes. Here is a pattern of a solution. These socks are
-easy- and fast knitted
-durable, because without heel you wear it out on different places.
-always suitable sizes because the length can be varied.

Yarn: Sandnes Garn Peer Gynt or equivalent
Needles: Knitting needles No. 3 or 3.5 or long circular needle for the magic loop, it is even easier. Watch this, how to make a magic loop. And here, how to do two socks at once.

Cast on about 32 st (the important thing is that the number is divisible by 4). Knit rib *K2, P2* for 8 rows. Next row, just move the rib knitting order one stitch. Move the stitches every 5th row. Knit to to desired length. Take off for the toe. For example: K 1 row. Decrease 4 sts evenly on every second row until about 8 sts remain. Attach.

Kollektiv kunskap

Hur många stickbloggar och stickpoddar finns det i världen? Internet verkar passa just handarbetare särskilt bra. Av någon anledning. Kanske för att handarbete är socialt. Kanske för att det bygger på kunskapsutbyte. Syjuntornas essenser. Umgänge och utbildning. Man behöver det här underbara, tillgängliga biblioteket som internet är. Och man behöver samtal och feedback. Jag kan ha en dialog med vänner, dels genom bloggtexter, dels genom att vi stickar varandras mönster. Kopplingen mellan människor blir både bred och djup. Min största nytta med internet är delad kunskap. Jag är så tacksam.

Vi har verkligen chansen här, att bygga upp ett jämlikt och rikt samhälle. Förra veckan skrev jag en text om detta (läs den här).

Då vi redan anslagit allemansrätten samt rätten till fria bibliotekslån är nästa logiska steg ett fritt internet. Med den kollektiva kunskapen som konsekvens, som vi vill vara med och bygga upp och ta del av.

Så alltså, jag är som sagt sjukt tacksam för allt ni lär mig och för att ni läser min blogg. Älska fri information och goda samtal.

stickat