handarbetarenbanner

Pärlvirkade

När jag var liten virkade mamma sånna här halsband.

beadcrochetnecklace

Jag provade att virka runt en tjock ståltråd.

necklace

Så här gör man.

Skrivet av: Handarbetaren
Publicerat i virkning

Inget hantverk är en ö

En kofta är aldrig bara en kofta. En kofta har kanske stickats av någon och den kanske värmer någon. Eller så värmer den inte någon utan ligger på en hylla i ett skåp. Ett skåp är aldrig bara ett skåp. Ett skåp är kanske snickrat av någon och har koftor liggandes på hyllorna. Eller så har det inte koftor på hyllorna utan står tomt i ett hus. Ett hus är aldrig bara ett hus. Ett hus är byggt av någon och kanske bor det någon i det.

En sats ur Wittgensteins Tractatus, nummer 2.013 går så här: Varje ting befinner sig på sätt och vis i ett rum av möjliga sakförhållanden. Detta rum kan jag föreställa mig som tomt. Däremot kan jag inte föreställa mig tinget utan rummet.

Man måste alltid förhålla sig till något. Rummet är per definition en begränsning. En begränsning är inte negativ, som i hämmande. En begränsning är en rumslighet som är beskriven. En begränsning är att ta hänsyn till.

Hantverk definieras av att förhålla sig till förutsättningarna. Plats, material, situation etc. Man kan inte föreställa sig tinget utan rummet, objektet utan relationer. Det leder ingenstans att fokusera på enskilt objekt eller enskild individ. Hantverket är automatiskt relationsbundet. Inget hantverk är en ö.

embrodery

someone embroidered these beautiful embroideries on my bonnet

A cardigan is never just a cardigan. A cardigan has perhaps been knitted by someone and it might keep someone warm. Or it is not keeping someone warm  and it lays on a shelf in a cabinet. A cabinet is never just a cabinet. A cabinet is perhaps carpented by someone and cardigans are lying on the shelves. Or it has no cardigans on the shelves and stands empty in a house. A house is not just a house. A house is built by someone, and maybe someone lives in it.

One of the propositions in Wittgenstein’s Tractatus (number 2.013) goes like this: Each thing is, as it were, in a space of possible states of affairs. This space I can imagine empty, but I cannot imagine the thing without the space.
One must always relate to something. The room is by definition a limitation. A limit is not negative as in inhibitory. A boundary is a space described. A limit is to consider.
Crafts defined to relate to conditions. Location, materials, situation, etc. One can not imagine the object without the room, the thing without relationships. It leads nowhere to focus on the individual object or the individual. The craftsmanship is automatically full of relationships. No craft is an island.

Craft as process

image

There are buildings in our village that are hundreds of years old (craft ftw) and they are getting more beautiful every year. Varied shapes and forms and buildings from different periods also contributes to a living place. Therefore, it is no stress, not even meaningfull, to finish. You can even have in mind that it never gets done. Find a calmness in the ongoing process and accept it. Craftsmanship is a process and is not just about the number of buildigs or knitted sweaters. It starts before the sheep and beyond the user.
However, I have knitted many sweaters 2014.

Life is generous and the family is blessed with lots of adorable babies right now. I knitted four sweaters like this in merino before Christmas, for example. Luckily babies are small. But I guess I ‘ll have to accept that process. Larger sweaters will have to be knitted.

image

Husen i vår by är hundratals år gamla (hantverk ftw) och de blir bara vackrare. Varierade gårdsformer och tillbyggnader från olika tider bidrar också till en levande karaktär. Därför är det ingen stress, inte ens någon mening, med att bygga klart. Man kan till och med ha som mål att det aldrig blir klart. Att hitta ett lugn i den pågående processen och acceptera den. Hantverk är en process och handlar inte bara om färdigbyggda hus eller färdigstickade tröjor. Det börjar innan träden och fåren och fortsätter bortom brukaren.


Jag har dock stickat sjukligt många tröjor 2014. Livet är generöst och omger familjen med bebisar just nu. Fyra sånna här i merino stickade jag innan jul till exempel. Tur att bebisar är små. Men jag får väl acceptera den där processen, det lär bli fler och större tröjor framöver.

We are all teachers, we are all students

beadcrochet.jpg
Pärlvirkade halsband.

Att hålla kurser afk innebär ju att man lär sig saker. Inte för att man repeterar det man kan utan för att man träffar människor. För några veckor sen träffade jag en person som gör så här fina halsband. Hon visade mig hur man pärlvirkar.
Tanken på att vi alltid lär ut och lär oss gör mig både lättad och upprymd. Kapitalismen är inte en drivande kraft. Kreativiteten är.

necklace.jpg