handarbetarenbanner

Another quick knit

image

Bolero
Stickas från ena ärmen till andra.
Garn: Vålberggarn eller likvärdigt (entrådigt ullgarn), ca 2 hg
Stickor: Rundstickor nr 9, en 30 cm (eller strumpstickor) och en 60 cm
Mönster:
Börja med den mindre rundstickan. Lägg upp 20 m. Sticka resår *1r, 1a* 3 v.
Rätsticka 40 v och öka en maska per varv jämnt fördelat. Byt till den större rundstickan efter hand.
Sticka ca 15-20 varv till rätstickning.
Sticka sedan fram och tillbaka på rundstickan ca 50 v.
Slut sedan rundstickan igen och gör samma fast tvärt om på nästa ärm.
(Rätsticka ca 15-20 varv. Rätsticka 40 v och minska en maska per varv jämnt fördelat. Byt tillbaka till den mindre rundstickan efter hand. Maska av löst.)

Bolero

Knit from one sleeve to the other
Yarn: Vålberg Yarn or equivalent, about 2 hg
Needles: Circular needle No. 9 (one small and one 30 cm and a 60 cm)
pattern:
Start with the smaller circular needle. Cast on 20 sts. Knit rib * 1k, 1p * 3 rows.
Knit 40 rows and add a st per row. Total 60 std on the needles when done. Change to the larger circular needle when needed.
Knit 15-20 rows.
Then work back and forth on circular needle about 50 rows (not tubular part).
Knit the next sleeve same.
(Knit about 15-20 rows. Knit 40 rows and reduce a st per row evenly. Switch back to the smaller circular needle needle when needed. Cast off.)

image

image

image

Quick knit

sweater.jpeg

Det här mönstret är både ett snabbstick och ett storstick. Stickas med fördel som ännu större.

Stickor: rundstickor nr 9, en liten och en stor
Garn: Vålberggarn 3 härvor
Storlek: S(M)L
Mönster
Mittparti. Lägg upp 70 (90) 110 m på en rundsticka. Sticka 4 v resår *1r, 1a*. Sticka 20 (25) 30 v. Dela upp arbetet i 2 lika delar, 35 (45) (55) m, och slätsticka framstycke och bakstycke för sig. Sticka bakstycket ca 28 (34) 40 v. Maska av den mittersta tredjedelen maskor. Sticka sedan 1 v per ”axel” innan du maskar av även dessa. (det blir en liten halsringning). Sticka framstycke 25 (30) 37. Maska av den mittersta tredjedelen maskor. Sticka sedan 1 v per ”axel” innan du maskar av även dessa. (det blir en liten halsringning).
Ärmar. Sätt ihop bak och framstycke genom att plocka upp 50 (55) 60 m runt kanterna. Rätsticka 30 (35) 40v. Rätsticka 30 (35) 40 v till men minska 1 m/ v jämnt utspritt. Avsluta med 3 v resår *1r, 1a*.
Sy ihop axlarna på avigsidan och lämna lagom stort hål till halsen, ca 30 (36) 42 m.
Halskant. Sticka halskant i resår. Plocka upp ca 30 (36) 42 m i halsen, *1r, 1a*.

 

This is a big knit and a quick knit. Feel very free to make it even bigger han the pattern says.
Needles: circular needles no 9, one small and one big.
Yarn: Vålberg 200-300 g
Size: S (M) L
Pattern
Middle. Cast on 70 (90) 110 sts on a circular needle. Knit 4 rows of rib * 1r, 1a *. Knit 20 (25) 30 rows. Divide the work into two equal parts, 35 (45) (55) sts, and plain knit the back part and and front part on its own. Knit back part 28 (34) 40 rows. Cast off the middle third of stitches. Knit 1 row per ”shoulder” before you cast off these sts too (there will be a hole for the neck). Knit front part 25 (30) 37 sts. Cast off the middle third stitches. Knit 1 row per ”shoulder” before you cast off these sts too (there will be a hole for the neck).
Sleeves. Assemble the front and back piece by picking up 50 (55) 60 sts around the edges. Knit 30 (35) 40 rows. Knit 30 (35) 40 rows but reduce 1 st / row evenly spread. Finish with 3 rows of rib * 1r, 1a *.
Sew shoulders on the wrong side and leave a hole big enough to the neck, about 30 (36) 42 sts.
Neck. Knit neck edge in rib. Pick up approximately 30 (36) 42 sts throat, * 1r, 1a *.
image

image

image

image

wpid-imag4421-07.jpeg

Minimalistic framing

image

image

image

image

Of everyone I know my dad has the most balenced sense of compositions. Today I put up a print and so I did it the way he always does. Just glass with some sort of plane cable staple.

Av alla jag känner har min pappa bäst känsla för kompositioner. Idag när jag satte upp en print gjorde jag det på hans vis. Bara ett glas med någon sorts plan kabelklammer.

Skrivet av: Handarbetaren
Publicerat i DIY

Garn

image

Skrivet av: Handarbetaren
Publicerat i stickat