handarbetarenbanner

Studier i timmerbyggnadskonsten

Drygt hälften av Sveriges landareal är skog. Träarkirätekturen har många historier att berätta. Timmerbyggnadstekniken har funnits sedan 800-talet. Jag läser Gerda Boëthius Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten, från Vikigatiden till 1800 talet.

image

image

Kollar in husen i byn. Den här knuten är en slätknut (till skillnad från utskjutande knut). En laxknut med hak.

Skrivet av: Handarbetaren
Publicerat i DIY

Flodadräkten

Det fanns tydligen många olika varianter på kvinnodräkten i Dala Floda, beroende på kyrkoåret och livets händelser, ca 17 stycken. Det här är den enklare högtidsdräkten. flodadräkt.jpeg
Den är rikt broderad på hättan och jackan och längst ner till på kjolen.

krage.jpeg
”Den dräktvariant som används idag kallas för ”Enklare högtidsdräkt”. Den består av svart kjol med broderad kjolbård, Randigt liv, röd botten med ränder i blått, gult, vitt och svart. Överdel (blus) vit av bomull eller linne med handvirkad spets. Krage (halskläde) av yllemuslin med tryckt rosmönster, fodrad och med handknuten frans.” Enligt Dala Flodas hemsida.

band.jpeg
”Förklädet är blått med förklädsband i rött och vitt med tofsar. Hätta av rött kläde med broderier, röd virkad kant och rött knytband. Kjortelsäck (väska) svart med broderier, kantad med rött och försedd med bygel i silvermetall. Strumporna är röda, stickade av ylle eller annat material.”

blommallar.jpeg
Även kjortelsäcken är broderad och jag får hjälp av experterna på hemslöjden att göra min. Här är fina gamla mallar att rita av.

kjortelsäck.jpeg
Kläde och yllegarn.

mallar.jpeg
image
Kråkan hör till vardagsdräkten. Den dräkten är min favorit.

Bolerokofta

image

image

image

Garn: Vålberggarn eller likvärdigt (entrådigt ullgarn), ca 2 hg
Stickor: nr 5

Mönster. Stickas från den ena ärmen till den andra som en tub med öppning i mitten. Liknar detta mönster men med tunnare stickor.

-lägg upp 26 m.
-*1 a, 1 r*  resår 26 v
-rätsticka ärm med strumpstickor, öka 1 m /v 54 ggr tills tot 80 m. Byt till rundsticka när maskorna blir för många.
-rätsticka ca 16 v till.
-öppna upp tuben och sticka fram och tillbaka rätstickning, rygg i ca 200-220 v.
-sätt ihop rundstickan igen.
-sticka samma men omvänt på ärmen tillbaka.
-maska av.

Yarn: Vålberg Yarn or equivalent, about 2 hg
Needles no 5

Pattern. Knit from one sleeve to the other as a tube with an opening in the middle. Similar to this pattern but with thinner needles.

-cast on 26 sts.
– * 1 a, 1 r * rib for 26 rows
-knit sleeves with knitting needles, inc 1 st / row 54 times, until total 80 sts. Change to circular needle when the sts are too many.
-knit about 16 rows more.
-Open up the tube and knit back and forth, about 200-220 rows.
-Put together round again.
-knit same but decrease on the sleeve back. (16 rows, decrease, 1 st / row 54 times, rib for 26 rows)
-cast off

Alkemi

image

72 nya maskor på strumpstickor 2,5. Det ska bli en vante. Ullen har spunnits till tvåtrådigt garn. Händerna och jag njuter av stickningen. Garnet, strukturen, tråden som bildar öglor i varandra, tyget som växer fram. Samtidigt lyssnar jag på en podcast, Myter och Mysterier av Per Johansson & Eric Schüldt. Det avsnittet som heter Alkemi.

De pratar om den alkemiska processen. Den beskrivs som en transmutation, en förvandling. En process som förändrar något. Men processen förändras inte bara till det yttre. Det handlar, kanske lika mycket, om en inre förändringsprocess.

Så här säger de i början. Samtidigt som metallen ändrar form har en förändring skett även inuti den som har utfört experimentet. Där ett guld mirakulöst framträder har ett själens klara ljus börjat skina i mänskohjärtat. Förvandlingens väg är svår och få lyckas. För den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds till den du är ämnad att vara. En inre pånyttfödelse.

Inte vet jag hur det är att göra, till exempel guld av bly, men det kräver garanterat mental koncentration, och därmed andlig utveckling, för att genomföra transmutationer.

Även om alkemin är kopplad till processer på molekylnivå finns inget som talar mot översättning till andra skalor. Jag tänker på min stickning förstås. Väven i vävstolen. Spetsen av frivoliteter. Ullfibrer som spinns till trådar. Häckling av linet. Det finns tillfredsställelse och andlig utveckling i handarbetets process. Vantarna, som ännu inte finns, kommer att ta mig till nåt nytt ställe, det gör de varje gång.

 

72 stitches on needles 2.5. It’s going to be a mitten. The wool is spun into yarn. My hands and I enjoy the knitting. The yarn, the structure, the thread forming loops in each other, the fabric that is emerging. At the time I’m listening to a podcast, Myths and Mysteries by Per Johansson and Eric Schüldt (in swedish). The episode that’s called Alchemy.

They talk about the alchemical process. It is described as a transmutation, a transformation, a process that changes something into something else. But it is not only an external transformation. It is also, perhaps just as much, an internal transformation process.

This is what they say in the beginning. “As the metal changes shape, a change has happened also inside the one that made the experiment. Where gold miraculously emerges has a soul clear light started to shine in the human heart. The path is difficult, just few succeed. For those who manage, a reward awaits. You are born to who you are meant to be. An inner rebirth.”

I do not know how it is to make gold, but it guaranteed requires mental concentration, and with it spiritual development, to implement transmutations.

Although alchemy is about processes on a molecular level, there is nothing that speaks against the translation into other scales. I think of my knitting of course. The fabric on the loom. The lace of tatting. Wool fibers that are spun into threads. There is satisfaction and spiritual development in the hand work process. The mittens, which do not yet exist, will take me to new places, it happens every time.