Timmerhuskultur

Liggtimmerhuset är en starkt förankrad byggnadstyp i vår byggnadsmiljö tack vare vår stora tillgång på skog. Och byggs de på rätt sätt håller de i hundratals år. Ett eldhus på Zorngården är byggt av timmer som avverkades 1237.En timmerstomme kan plockas isär och plockas upp, enstaka stockar bytas ut.
knutskallar

Väderbiten rännknut i en fäbodvall nära Dala Floda. Enkel knutning med stockarna sammanhuggna halvt i halvt. Knut med utskjutande skallar. Är de inte utskjutande kallas de för slätknut.

knut

Dubbelhaksknut på lada i Sjöbotten, Djura.

knutlåda

Knutlåda på Fäbodstuga i Gagnef.

sjöbotten

Länsstyrelsen i Dalarna har gett ut en fin broschyr som heter ”Upptäck Siljansbyggdens timmerhuskultur”. I den finns en karta över och information om timmerhus i allmänhet och några specifika exempel i kulturlandskapet vid Siljan om man vill titta närmare. Det här ligger i Djura och kallas Sjöbotten. Av 250 ängslador finn idag ca 40 kvar. Här låg en sjö som troligtvis torrlades på 1400-talet.

timmervägg

ängslada

Här kan man se en bra film om hustimring. Ur Nordiska museets kulturhistoriska filmer, nr 21. Inspelad 24 september 1928 i Floda socken, Dalarna.

Husen talar

En del av snickerierna i den här lägenheten renoverades bort på 40-talet. Letar man noga ser man spår av hur det var innan. Bakom radiatorerna, till exempel, hittade jag orginalspeglar. Nu har lägenheten fått nysnickrad speglad bröstpanel på väggarna med dem som förlaga.
makrame

Det finns ingen specifik tanke kring att återskapa rummen som de var från början, även om det ibland kan vara intressant, och dessutom värdefullt.
De stora fönstren med snickerier bevarade får dock rummen att kännas kala utan snickerierna och fönstren blir objekt. De behövde bli en del av lägenheten. Med den speglade bröstpanelen har de blivit det.

Ur ”Arkitekturtermer”:

Spegel
Fyrkantigt, eller mot denna form tenderande, plant fält av en vägg eller ett tak, inramat av lister eller dyl. S. kan t.ex. vara ett horisontalt mittfält i ett innertak (takspegel), ett vertikalt av smala lister inramat fält i en panel eller den mer eller mindre försänkta fyllningen i en dörr (dörrspegel).

makrame

En rundad spegel under arbete i dubbla bemärkelser. Här har jag bara målat linolja en gång. Funkar toppen som makraméställ.

speglar

Rundade speglar

image

Grannfastigheten byggdes nästan samtidigt och ritades av samma arkitekter. Jag hittade en bild med originalinteriören därifrån så jag ritade bröstpanelen med den bilden som förlaga.

Hantverkaren bygger rundade speglar genom att göra många spår på insidan för att sedan lägga träet i blöt och forma.

Staden sjunger visor så det ekar mellan husväggarna

Staden är förhållandet mellan måtten på dess utsträckning och händelserna i det förflutna.

1907 stod huset i Stockholm klart. 1946, då flyttade de in som bodde här innan oss. Kriget var just slut. Kafferansoneringen just upphävd. De berättar i en text om hur de på mornarna vaknade av att tuppen gal. Ett par gamlingar bodde utanför i en blå spårvagn. De hade höns och tupp.

Vårtecknet var farbröder med dragspel som gick in på gården ”och sjöng visor så det ekade mellan husväggarna. Fönstren öppnades och slantar inlindade i papper regnade ner.”.

I ett försök renoverar jag varsamt, alltså med hänsyn och tanke på händelserna i det förflutna. I respekten mot dessa ingår också att skapa nya händelser. För annars skulle huset dö. Eftersom staden är förhållandet mellan måtten på dess utsträckning och händelserna i det förflutna. Och för att ett förflutet ska ska skapas krävs nuet, och framtiden.

Det rent fysiska jag kan göra är att ta hand om materialen och sköta om dem så att de håller i hundra år till. Själsligt tror jag att det är bra att berätta historier om huset och vad som hänt där. De kunde lika gärna ingå i husens vårdprogram.

spackel

slip

kakel

hönsnät

kakelplattor