Tvåändsstickning

tvåändsstickat

Det har regnat hela dagen. Man längtar bara efter en brasa och att ha något i händerna. Strumpstickor, täljkniv, ryaknutar eller någon att krama. Jag vet att många av er vill lära er tvåändssticka så därför tänkte jag tipsa om min youtubekanal. Där finns flera instuktionsfilmer.

Först uppläggningen.

bild 1

Sedan hur man stickar räta maskor.

rät2

Aviga maskor.

avig2

Och så krokmaskor, för att sticka krokvarv och annat krus.

krokmaska_1

Mönster till tunnare ulltröja

detail

Storlek: Small
Garn: ca 7 st nystan Onion knit find organic wool+nettles (50g/nystan).
Stickor: nr 2,5. nr 2 till muddar och krage.

Gör så här:
-Lägg upp 200 m på rundsticka nr 2.5.
-Sticka resår *1 rätt 1 avig* i 7 varv.
-Sticka räta varv upp till armhålan.
-Dela upp arbetet i fram- och bakstycke. 100 maskor per stycke.
-Slätsticka upp till Axel.  Maska av 30 m i mitten för halsringning.  Gör den djupare i framstycket.
-Sticka ihop axlarna från baksidan (35 m per axel).
-Plocka upp 90 m längs armhålan.
-Sticka ärmar. 65 v räta. Minska sedan 1 maska jämnt utspritt varje varv i 40 varv. Minska sen 2 maskor per varv i 10 varv. Då finns 40 m på stickan. Byt till rundsticka nr 2 och sticka mudd. Resår *1 rätt 1 avig*. ca 10 varv.
-Plocka upp 60 m med sticka nr 2 i halsringningen och sticka kragen i resår.

ulltröja stickad tröja Wool sweater handarbetaren

Pattern for a pair of twined knitted gloves

woolglovestwinedknitted
Mönster till tvåändsstickade fingervantar

Stickor: strumpstickor nr2

Garn: tvåtrådigt ullgarn

 

Uppläggning, kant:

Lägg upp 100 m

Sticka fram och tillbaka räta maskor (så det blir varannan avig och rät på rätsidan) i 6 v. Sticka ihop på 4 strumpstickor.

Mät på handen hela tiden och justera antal maskor och varv.

 

Krage:

3 räta v

2 kedjevarv (varv med krokmaskor)

3 räta v

2 kedjevarv

Följande varv börjar rutmönstret:

*1 krokmaska (tre maskor) 7 räta * upprepa varvet ut men minska 1 rät m vid någon av de 7 räta maskorna. Sticka lika varv och minska 1 m/varv på de räta delarna så att det till sista är  *1 krokmaska, 6 räta*

2 kedjevarv

*1 krokmaska 6 räta * upprepa varvet ut men minska 1 rät m vid någon av de 6 räta maskorna. Sticka lika varv och minska 1 m/varv på de räta delarna så att det till sista är  *1 krokmaska, 5 räta*

2 kedjevarv

osv

fortsätt så till mönstret är *1 krokmaska, 3 räta* Då har varvet 60 maskor.

Avsluta med 2 kedjevarv.

(alternativ: gör de räta delarna ovanför krokmaskdelarna vartannat parti så blir det mer rutigt.)

striped plaid

Hand:

Sticka 3 v utan minskning/ökning. Låta maskorna vara räta förutom på handryggen där de ska vara *1 krokmaska , 3 räta* (randigt, 6 st ”ränder”)

 

Öka för tummen. Höger vante: öka i 2:a m på 3:e stickan. Vänster vante: öka i näst sista m på 2:a stickan. Öka 16 ggr. Alltså 16 varv.
3 räta v utan ökning.
För höger vante: Sticka 1 m på 3:e stickan och lägg följande 26 m på en tråd.
Lägg upp 10 m i tumgreppet och slätsticka 30 v efter mönstret.

Fingrar:
sticka upp till lillfingret börjar. sätt de yttersta på tråd. Lägg upp 4 nya m mellan lillfingret och pekfingret.

Sticka 4 v till innan uppdelning av pekfinger, långfinger och ring finger. Lägg upp 4 nya m mellan ring- och långfinger. Lägg upp 4 nya m mellan lång- och pekfinger.

Sticka fingrarna, plocka upp de ny maskorna som lagts upp mellan fingrarna.

tot maskor lillfinger: 18, 1 rand på ryggen av fingret.

tot maskor ringfinger: 22, 1 rand

tot maskor långfinger: 25, 1 rand

tot maskor pekfinger: 25, 2 ränder

Sticka fingrarna upp till där nageln slutar. Sticka 1 rätt v. Sedan 2 m tills, 2 v.
Fäst.

Tummen:
(har ingen rand på ryggen)

Plocka upp 10 m i tumgreppet.
Sticka 1 v.
Minska 1 m i tumgreppet i 10 v.
Sticka upp till där nageln slutar.
Slätsticka ihop maskorna 2 och 2 till ca 4 m återstår.
Fäst.

 

Tutorials på hur man tvåändsstickar och gör de olika sorters maskorna finns på min youtubekanal.

 

twined knitted

Twined knitted finger gloves

Needles: double pointed needles No.2

Yarn: wool yarn w 2 threads

Try it on the hand throught knitting and adjust numbers sts and rows

 

Cast on, border: Post 100m

Knit back and forth Purl (so it becomes every other inside out and straight knit on the right side) in 6 rounds. Put the stitsches on 4 double pointed needles.

 

3 rows

2 ”kedjevarv” (rows of  krokmaskor)

3 rows

2 ”kedjevarv ”

At the following row the pattern starts:

1 ”krokmaska” (three stitches) 7 sts * repeat through row but decrease 1 st at any of the 7-knitted parts.

knit like this and reduce 1st/row so that it’s finally is a row with

1”krokmaska”, 6 k * 2 kedjevarv * 1 ”krokmaska”, 6 k *

2 kedjevarv

1 ”krokmaska” (three stitches) 6 sts * repeat through row but decrease 1 st at any of the 6-knitted parts.

knit like this and reduce 1st/row so that it’s finally is a row with

1”krokmaska”, 5 k * 2 kedjevarv * 1 ”krokmaska”, 5 k *

2 kedjevarv

etc

Continue until pattern is * 1”krokmaska”, 3 k * tot 60 stitches on the needles. Finish with 2 kedjevarv. (Optional: Do they knitted parts above the krokvarv parts every other part and it becomes more checkered.)

 

 

Hand:

Knit 3 rows without any decrease / increase.

Lazy meshes should be straight except the back of the hand where they’ll be * 1 krokmaska, 3 k * (6 ”stripes” on the back)

Increase for thumb.:

Right glove: Increase in 2nd st on the 3rd needle.

Left glove: Increase in the second last st on the 2nd needle.

Increase 16 times. (16 rows. )

3 rows without increase

Right glove: Knit 1 st on 3rd needle and put the following 26 sts on a thread.

Add 10 sts in the thumb grip and knit 30 rows to pattern. Decrease 10 sts in the thumb grip 1 /row the first 10 rows.

 

 

Fingers:

knit to where the little finger starts. Put the outer 15 sts on a thread. Cast on 4 new sts between the little finger and ring finger. Knit 4 rows until before the breakdown of the index finger, middle finger and ring finger. Cast on four sts between the ring and middle finger. Cast on four sts between long and index finger.

Knit fingers, pick up sts that are inbetween fingers.

tot sts little finger: 18, 1 stripe on the back of the finger.

Tot sts ring finger: 22, 1 stripe

tot sts middle finger: 25, 1 stripe

tot sts index finger: 25, 2 stripes

Knit your fingers up to where the nail ends. K 1 row. Then 2m cash registers, 2 rows

Attach.

 

 

Thumb:

(Has no stripe in the back)

pick up 10 sts in the thumb grip.

Sknit 1 row. Increase 1 st in the thumb grip 10 rows.

Knit to where the nail ends.

Decrease by knitting 2 and 2 until about 4 sts remain.

Attach.

Tutorials on how to do twined knitting and make different kinds of stitches is found on my youtube channel.

twinedknittedglove

Sockor åt alla!

socks

Fiskarsockor, sockor utan häl, är toppen när man är många i familjen. Det blir många sockor med tolv fötter i sex olika storlekar. Här är ett mönster på lösningen. Fiskarsockor är
-lättstickade och snabbstickade
-tåliga, pga ingen häl så de slits inte på samma ställen.
-passar olika storlekar eftersom längden kan varieras.

Garn: Sandnes Garn Peer Gynt el likvärdigt
Stickor: Strumpstickor nr 3 eller 3,5 alt lång rundsticka för med magic loop går det ännu smidigare. Se här hur man gör en magic loop. Och här hur man gör två sockor på en gång.

Lägg upp ca 32 m (huvudsaken att antalet är delbart med 4). Sticka resår *2r, 2 a* i 8 varv. Förskjut nästkommande varv med en maska. Förskjut maskorna var 5e varv. När sockorna är så långa du vill ha dem. Tag av för tån. Tillexempel så här: Sticka 1 rätt v. Minska 4 m jämnt fördelat varannat v tills ca 8 m återstår. Fäst.

fiskarsockor

magicloop

spiralsockor

Socks for everyone!
Fisher socks, spiral socks or socks without heels, is awesome when the family have twelve feet in six different sizes. Here is a pattern of a solution. These socks are
-easy- and fast knitted
-durable, because without heel you wear it out on different places.
-always suitable sizes because the length can be varied.

Yarn: Sandnes Garn Peer Gynt or equivalent
Needles: Knitting needles No. 3 or 3.5 or long circular needle for the magic loop, it is even easier. Watch this, how to make a magic loop. And here, how to do two socks at once.

Cast on about 32 st (the important thing is that the number is divisible by 4). Knit rib *K2, P2* for 8 rows. Next row, just move the rib knitting order one stitch. Move the stitches every 5th row. Knit to to desired length. Take off for the toe. For example: K 1 row. Decrease 4 sts evenly on every second row until about 8 sts remain. Attach.