New post on Youtube.

I have put together a videoclip of me building a log hut. I have always had a fascination for the sami culture, the indeginous people of the northern scandinavia. My ancestors were sami people that became settlers in the early 1800, but I have no sami culture left in the family that have influenced me growing up or anything. I think my interest has got to do with both ethnography, an interest in the craft, the nomadic outdoor lifestyle of the sami people – and also a personal interest in my own history.
Well, this is a typical building for the sami people. They used them in the lower regions where they had timber to build with. In the mountains the buildings looked different.
But this is also a common sight on any homestead in the northern part of Sweden. When you travel around Lapland you see that people like to have a nice outdoor place to sit out by the fire and make some coffee, eat something and lie to each other.

ps. I´m hoping to get lots of views on this one! I will greatfully accept any suggestions from you readers how to become viral with craftvideos on Youtube! What do you think would attract viewers? ds.

Sparrbila

Jag jobbar just nu med projektet Konst/Hemslöjd. Ett projekt för att skapa offentlig utsmyckning i vårdmiljö. Landstinget i Stockholm driver projektet där hemslöjd och konst möts. Jag arbetar tillsammans med Folkform. För vår del kommer projektet att handla en del om ursprungliga ytor.
Jag har börjat undersöka huggna, bilade ytor i slöjdföremål.
I hälsingland har man bilat sparrar ända fram till en långt in på 1900-talet. Sparrarna bilades med yxa och exporterades till bland annat Egypten. De bilade sparrarna tullades inte som sågat virke, vilket tydligen var grejjen. Jag har varit intresserad av detta länge och i sommras fick jag tag på en fin sparrbila på auktion. I detta projekt kunde den komma till användning.

Sparrbilan är en Urafors, eggen är 33 centimeter lång och saxslipad, yxhuvudet är helt plant på ena sidan, likaså eggen. Sparrbilan visade sig vara suverän att jobba med. Girig som en bankdirektör. Saxslipningen gör att yxan trycks in i träet, istället för att vilja gå ur, som en normal bila. Bilan visar inte en tillstymmelse till att vilja stöta. När man hugger längs en snörslagen linje så vill den hela tiden ta för sig mer och gå innanför linjen, tvärt emot vad jag är van vid.

I am currently working with the project Konst/Hemslöjd (Art/Craft). A project to create public decoration in the healthcare environment. County Council of Stockholm runs the project in which crafts and art meet. I work together with Folkform. For our part, the project will involve original surfaces. I have begun to examine hewn surfaces in craft objects. In Hälsingland they have made hewn beams as late as well into the 1900s. The beams where hewn and exported to for example Egypt. The customs on hewn beams were not the same as sawn timber, which was apparently the thing. I’ve been interested in this for a long time and this summer I got hold of a nice axe for beams at an auction. It can be of use in this project. The axe is a Urafors, the edge is 33 centimetres long and the edge is shaped like on a scissors, flat on one side. The axe proved to be excellent to work with. Greedy as a bank director.

Update: here are two pictures showing the log after I have shaped three sides. I didn´t bother to take off the bark, so the chalkline was very vague when I cut the beam.