Handarbetarens nya hem

Jag är så glad att Handarbetaren flyttat till bästa adressen på www. Bloggandet kommer att fortsätta på samma sätt som det alltid gjort men nu som en del av ett superhärligt hemslöjdskonglomerat. Jag hoppas att alla läsare hänger med hit och att vi fortsätter inspirera varandra. Det ska bli sjukt kul.

tvåändsstickad mössa

knitted

tvåändsstickad mössa, grundmönster
garn:tvåtrådigt ullgarn
stickor: rundsticka nr 2,5, strumpstickor nr 2,5

-lägg upp 190 m på rundsticka.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 1 rätt v.
-sticka 1 avigt v.
-slätsticka 5-10 cm.
-sticka 1 avigt v.
-slätsticka ca 15 cm och öka var 15 m första varvet så att det finns drygt 200 m på stickan.
-tag in 4m/v genom att på två motsatta sidor sticka: en öht, 1 m, 2 m tills.
-när ca 10 m återstår, trä igenom tråd och fäst.
-gör tofs.

utsida insida

tvåändsstickade vantar


tvåändsstickade vantar, grundmönster figurmodell
-lägg upp 72 m på strumpstickor nr 2,5.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 1 rätt v.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 20 räta v.

tumkil
-öka för tummen 1 m i 2a m på 3e stickan för höger tumme. öka i näst sista m på 2a stickan för vänster vante. öka 1 m i 16 v.
-lägg 26 m på tråd. Plocka upp 10 m i tumgreppet.

sticka handen
-sticka 3 räta v.
-för höger vante: Sticka 1 m på 3e stickan och lägg följande 26 m på en tråd.
för vänster vante: sticka tills du har 27 m kvar på 2a stickan, sätt 26 maskor på en tråd och sticka sista m.
-lägg upp 10 m i tumgreppet och slätsticka ca 45 v.
-avsluta

-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows.-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows. top

-minska i sidorna. De 2 första m till på stickorna 1 och 3. De två sista m på stickorna 2 och 4. Minska alltså 4 m varje varv tills 8 m återstår.

tummen:
-Plocka upp 8 m i tumgreppet.
-Sticka 1 v.
-Minska 1 m i tumgreppet i 8 v.
-Sticka ytterligare 13 v.
-Sticka ihop maskorna 2 och 2 till 4 m återstår.
-fäst

Twined knitted mittens, figure model
-cast on 72 sts on needles No. 2.5.
-purl 1 row
-knit 1 row
-purl 1 row
-knit 20 rows

thumb
-increase for the thumb 1 st 2nd st on 3rd needle for right thumb. increase in the next to last st on 2nd needle for the left mitten. inc 1 st a row, for 16 rows.
-put 26 m on a thread. Pick up 10 sts in thumb.

knit the hand
-knit 3 rows.
-for the right glove: knit 1 st on 3rd needle and add the following 26 sts on a thread.
Left glove: knit until you have 27 sts on 2nd needle, put 26 stitches on a thread and knit the last st.
-decrease on the sides. The first 2 sts on the needles 1 and 3. The last two sts on needles 2 and 4. Reduce ie 4 m each row until 8 sts remain.

thumb:
-pick up 8 sts in thumb grip.
-knit 1 row
-dec 1 st of thumb 8 rows
-knit another 13 rows.
-knit stitches 2 and 2 until 4 sts remaining.
-attach