tvåändsstickad mössa

knitted

tvåändsstickad mössa, grundmönster
garn:tvåtrådigt ullgarn
stickor: rundsticka nr 2,5, strumpstickor nr 2,5

-lägg upp 190 m på rundsticka.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 1 rätt v.
-sticka 1 avigt v.
-slätsticka 5-10 cm.
-sticka 1 avigt v.
-slätsticka ca 15 cm och öka var 15 m första varvet så att det finns drygt 200 m på stickan.
-tag in 4m/v genom att på två motsatta sidor sticka: en öht, 1 m, 2 m tills.
-när ca 10 m återstår, trä igenom tråd och fäst.
-gör tofs.

utsida insida

tvåändsstickade vantar


tvåändsstickade vantar, grundmönster figurmodell
-lägg upp 72 m på strumpstickor nr 2,5.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 1 rätt v.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 20 räta v.

tumkil
-öka för tummen 1 m i 2a m på 3e stickan för höger tumme. öka i näst sista m på 2a stickan för vänster vante. öka 1 m i 16 v.
-lägg 26 m på tråd. Plocka upp 10 m i tumgreppet.

sticka handen
-sticka 3 räta v.
-för höger vante: Sticka 1 m på 3e stickan och lägg följande 26 m på en tråd.
för vänster vante: sticka tills du har 27 m kvar på 2a stickan, sätt 26 maskor på en tråd och sticka sista m.
-lägg upp 10 m i tumgreppet och slätsticka ca 45 v.
-avsluta

-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows.-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows. top

-minska i sidorna. De 2 första m till på stickorna 1 och 3. De två sista m på stickorna 2 och 4. Minska alltså 4 m varje varv tills 8 m återstår.

tummen:
-Plocka upp 8 m i tumgreppet.
-Sticka 1 v.
-Minska 1 m i tumgreppet i 8 v.
-Sticka ytterligare 13 v.
-Sticka ihop maskorna 2 och 2 till 4 m återstår.
-fäst

Twined knitted mittens, figure model
-cast on 72 sts on needles No. 2.5.
-purl 1 row
-knit 1 row
-purl 1 row
-knit 20 rows

thumb
-increase for the thumb 1 st 2nd st on 3rd needle for right thumb. increase in the next to last st on 2nd needle for the left mitten. inc 1 st a row, for 16 rows.
-put 26 m on a thread. Pick up 10 sts in thumb.

knit the hand
-knit 3 rows.
-for the right glove: knit 1 st on 3rd needle and add the following 26 sts on a thread.
Left glove: knit until you have 27 sts on 2nd needle, put 26 stitches on a thread and knit the last st.
-decrease on the sides. The first 2 sts on the needles 1 and 3. The last two sts on needles 2 and 4. Reduce ie 4 m each row until 8 sts remain.

thumb:
-pick up 8 sts in thumb grip.
-knit 1 row
-dec 1 st of thumb 8 rows
-knit another 13 rows.
-knit stitches 2 and 2 until 4 sts remaining.
-attach

tvåändsstickade vantar

tvåändsstickade vantar, grundmönster
-lägg upp 72 m på strumpstickor nr 2,5.

– 1 avigt v.
– 1 rätt v.
– 1 avigt v.
– x räta v.
– maska av 16 m för tumme.
lägg upp 16 m ovan detta, varvet efter.
– x räta v.
– när arbetet når till pekfingernageln, sticka *1m 2 tills* hela varvet. 3 varv räta. sticka *1m 2 tills* hela varvet. 2 varv räta. sticka *1m 2 tills* hela varvet. 1 varv räta. 2m tillsammans tills 6m återstår. trä igenom tråden och fäst.

tumme:
– plocka upp 26 m.
– x räta v upp till tummens slut. Sticka ihop m 2 tilsammans tills 4 m återstår. trä igenom tråden och fäst.

– cast on 72 sts on needles No. 2.5.
– purl 1 row.
– knit 1 row.
– purl 1 row.
– x rows.
– cast off 16 sts for thumb
– cast on 16 sts above this, on the row after.