Antimjölkstockningsbolero

13
Extra varm, för ammningstuttar.

Beskrivning.
1
Lägg upp 350 maskor på rundsticka nummer 2,5.
Rundsticka slätstickning så långt du önskar. Avstånd mellan början och armhåla.

2
Dela upp maskorna på två delar. Sticka slätstickning, framstycke och bakstycke.

3
Sticka två ärmar.

4
Valka.

5
Nåla upp.

6
Montera.

7
Sy ihop.

8
Vila?

10
Hitta på ett mönster eller kopiera gammalt. Brodera påsöm med ull garn.

11

12