Årets kulturtidskrift i Norden

I går blev det offentligt att Hemslöjd, som första svenska tidning nånsin, blivit utnämnda till Årets kulturtidskrift i Norden. Av alla framgångar och utmärkelser vi fått känns det här allra störst!

Motiveringen som gjorde oss knäsvaga, tårögda och lätt generade låter såhär:

”Överraska mig, provocera mig! Öppna mina gränser, utvidga min värld. Förnöj mitt sinne, förnya min blick på tidskriftens möjligheter. Skriv min samtid! Kraven på en lysande tidskrift är stora och nästan omöjliga att leva upp till på en gång. Men Hemslöjd, årets vinnare av Årets kulturtidskrift i Norden 2015, lever (nästan) upp till alla kraven på ett mycket överraskande och övertygande sätt.

Vid första ögonkast är ämnet smalt, men Hemslöjd är ett gott exempel på vad kulturtidskriften kan, och att innehållets relevans inte nödvändigtvis begränsas av en snäv facklighet, utan tvärtom kan lyfta in ett visst område i ett bredare kulturellt fält.

Hemslöjd försvinner inte ned i teknik eller material, utan använder ting, praktiker och människor för att ställa större frågor och bjuda in läsarna. Frågorna passar materialet. Man ser något av världen, något som finns i varje artikel. När man läser tidskriften känns det emellanåt som att se tingen på nytt.

Genom en respektfull närhet till materialen, tingen och hantverket – och skaparkraften – lyfter Hemslöjd större teman. Tidskriften presenterar problemställningar, som tar avstamp i material, men som utvecklas i teman som beständighet, frihet eller skevhetens filosofi. Här finns en stor respekt for hantverket och en fin blandning av designer och helt okänt folk, vars självförverkligande man annars vanligtvis inte känner intresse för. Det är respekt för de små tingen, utan att sentimentalisera eller blåsa upp dem.

Det är fin balans och variation i bild och text. Man kan ägna lång tid åt bilderna, och det är långt mellan bidrag som inte engagerar på ena eller andra sättet. Det är gjort med en självklarhet, som smittar av sig på läsarna. Redaktionen kämpar inte för att marknadsföra något, den lyfter däremot fram värderingar som vi lätt glömmer i vår tid, utan att redaktionen själv säger det rakt ut.

Stoffet placeras ofta på överraskande sätt, ofta i ett internationellt perspektiv – i en flexibel position mitt emellan hantverket och konsten, och med öppningar mot både tradition och förändring. Utseendemässigt placerar sig tidskriften mellan hantverket och konsten. Hemslöjd visar en överraskande förmåga att forma och variera sitt ämne. Det ideologiska inslaget är nedtonat, men det bärande är ett högt värdesättande av det som människan kan tillverka med sina egna händer och kunskap om olika material och metoder, ofta med ganska fria och kreativa resultat som följd.

Hemslöjd är redaktionellt arbete av finaste kvalitet. Den tillfredsställer estetisk och utvidgar världen och tidskriftens möjligheter, och den förmår att skriva sin samtid från ett överraskande perspektiv.”

(Översatt från danska)

Flera medier har redan uppmärksammat priset. Läs till exempel Bodil Juggas recension i Arbetarbladet och notisen ur DN nedan.

IMG_7035

Redaktionen

Skrivet av: Redaktionen Publicerat i Hemslöjd