Samtal och stickning: Förspilld kvinnokraft

abf_stickningDet är allmänt känt bland handarbetare: när man har något att sysselsätta händerna med kan svåra samtal flyta lättare. Och för somliga kan stickor och garn hjälpa koncentrationen under föreläsningar. Tre söndagar i höst bjuder ABF Stockholm och tidningen Hemslöjd därför in till 60 minuters stickningsworkshop följt av spännande panelsamtal. Inga förkunskaper krävs. Kaffe och kaka ingår!

Pris: 80 kronor. Köp din biljett nu! Antalet platser är begränsat.

Bjud in dina vänner på Facebook!Söndag 8 november kl 14-16

SAMTAL OCH STICKNING – FÖRSPILLD KVINNOKRAFT

När kvinnor broderar och virkar benämns det ofta förspilld kvinnokraft. När män smyckar hus kallas det snickarglädje. Hur kommer det sig att vilja att göra vackert tolkas så olika? Vad innebär begreppet förspilld kvinnokraft idag och hur har det tolkats över tid?

Medverkande:

Louise Waldén är fil dr i teknik och social förändring. Hon har bland annat forskat om hemslöjd och kvinnligt kulturarv.

Sofia Ricklund Lidgren gör konsthantverk som handlar om normstrukturer runt den samiska hantverkstraditionen duodji: Hon är intresserad av den materiella kultur som omger sameslöjden och vilka normer slöjdarvet för över på kommande generationer kulturbärare.

Anne Lidén är filosofie doktor i konstvetenskap, tecknare och bildlärare.

Moderator:

Maryam Fanni är grafisk formgivare och skribent med särskilt intresse för frågor som rör genus, utbildning, historieskrivning och ägandeförhållanden inom konst- och design.

Stickningshandledare:

Madeleine Bengtsson är journalist och redaktör som fastnade för textilslöjd i gymaniset, när stickning och syjuntor kändes revolutionärt. Hon utlovar en tillåtande stämning, där ingen fråga är för konstig eller maska för avig.

Köp din biljett här!

Mer info hos ABF Stockholm.Söndag 6 december kl 14-16

SAMTAL OCH STICKNING – BRUK OCH ÅTERBRUK

Re Rag Rug startade som ett experimentellt designprojekt som utforskar mattan sociala och ekologiska hållbarhet. Med hjälp av tolv olika tekniker, såsom olika stygn, flätningar, kviltning, rynkning, limningar och rullningar utvecklade formgivarna Katarina Brieditis och Katarina Evans under tolv månader tolv mattor av återbruks- och spillmaterial. Inte en gång använde de vävstol.

Materialet är spill och överskott från textilindustrin och gamla klädesplagg – stoff som annars skulle kasseras. Re Rag Rug är ett exempel på hur man med design kan arbeta med hållbarhetsfrågor, och ge ett till synes värdelöst material ett större värde.

Katarina Brieditis och Katarina Evans är formgivare. De har arbetat tillsammans med textil formgivning, produktutveckling och hantverk i mer än ett decennium. Både inom industrin och i mindre skala.

Köp din biljett här!

Mer info hos ABF Stockholm.

Maria Diedrichs

Skrivet av: Maria Diedrichs Publicerat i Hemslöjd | Tagged , , , , , , , ,