Testa att slynga!

Slynga med slynggaffel

Det är något märkligt med slynggaffeln, berättar pensionerade hemslöjdskonsulenten Kjell Wikström i senaste numret av Hemslöjd. Ett enkelt redskap som var på väg att bli bortglömt men som fick ett rejält uppsving efter att Kjell fått upp ögonen för det. Genom att vrida gaffeln och lyfta tråden kan man snabbt slynga starka fyrkantiga snoddar.

Kjell Wikström täljer sina slynggafflar själv (på 365 saker du kan slöjda finns en beskrivning på hur man kan göra) men de går också att köpa, till exempel på Sätergläntan. Hopprep, skosnören eller bogserlinor till bilen – allt går att slynga om man bara har rätt material och en lagom stor gaffel. Följ beskrivningen med hjälp av bilderna här under:

1. Håll slynggaffeln och änden på garnet i vänster hand. Låt garnet komma upp mellan benen på gaffeln och lägg det i en åtta runt benen (början på åttan läggs åt höger).

2. Lyft med höger tumme och pekfinger den undre öglan på höger ben över öglan ovanför. Då bildas en ny ögla.

3. Rotera slynggaffeln ett halvt varv medsols. Håll tråden spänd med höger hands lång-, ring- och lillfinger. Tråden ska hela tiden läggas ovanför öglan på gaffelns högra ben. Lyft öglan över tråden. Sträck garnet.

4. Upprepa hela tiden från moment 3: vrid gaffeln ett halvt varv, håll tråden till höger och lyft öglan på höger ben över tråden. Samtidigt som öglan lyfts över benet spänns den ögla som lyftes gången innan, så att en jämn snodd bildas. Fortsätt tills snodden har önskad längd. Tag av garnet och trä änden igenom öglorna.

Slynga med slynggaffel

Redaktionen

Skrivet av: Redaktionen Publicerat i Hemslöjd, Slöjda hemma