Otto von Busch

Stadsslöjd med Otto von Busch

Otto von Busch är designer, slöjdaktivist och professor i textil på Konstfack. I nya numret av Hemslöjd berättar Otto von Busch om sin täljhäst för stadsslöjdare. Täljhästen är gjord för att man ska kunna plugga in den i en vanlig parkbänk. Otto von Busch menar att det är en poäng i sig att sitta och tälja i det offentliga rummet för att det gör hantverket synligt i samhället och inbjuder till samtal.

– Det är viktigt eftersom slöjd och hantverk kan förändra samhället. Slöjdande för med sig ökad frihet och större autonomi. Den som själv kan reparera sin cykel har större frihet än den som inte kan det. Slöjden kan helt enkelt gripa in i vår vardag där vi annars är hänvisade till att förbruka – och ha – pengar. På så vis omfördelas makt, säger Otto von Busch.

Dessutom leder slöjden ofta till möten. Syjuntan är ett klassiskt exempel. Enligt Otto von Busch kan sådana möten ha en samhällsomstörtande kraft i och med att det rör sig om nöje och underhållning som inte kostar pengar, något som idag blir alltmer sällsynt. I detta supervalår kan slöjden också fungera som ett sätt att konkret göra politik i sin vardag:

– I slöjden blir mål och medel ett. Abstrakta processer blir synliga. Tänk till exempel på om du har som mål att nå politisk förändring, då är medlet ofta att gå och rösta. I den processen ligger mål och medel långt från varandra. Men inom slöjden kan man skaffa sig ett bättre liv genom att ta saken i egna händer. Länken blir konkret och synlig; det blir tydligt att aktiva människor kan åstadkomma förändring, säger Otto von Busch.

Vill du testa att snickra en täljhäst för parkbänksslöjd? Beskrivningen hittar du här.

Läs hela intervjun med Otto von Busch i Hemslöjd 3/2014.

PI-ShaveHorse2-m