Annika Ekdahls spaningar

Annika Ekdahl är textilkonstnär, tidigare i år belönad med Nordic Award in Textiles och gästprofessor vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. På Hemslöjds och Zickermans After Craft-kväll i Göteborg var hon också en del i vår panel. Hennes utgick från tre böcker.

1. The Craftsman av Richard SennetAnnika Ekdahls spaningar
De som skapar själva börjar allt mer sätta ord på vad de gör. Inte bara låta andra definiera, förklara, formulera. Annika tog fasta på ett citat ur förordet: ”Making is thinking” Ett tänkvärt och triggande citat, menar Annika Ekdahl, som går igen i läroplanen för slöjdämnet som Annika citerade ur:
”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för
både individers och samhällens utveckling.”

2.De Ufullendte av Kari Steihaug

Annika Ekdahls spaningarKaris bok var ett exempel på poesin i det icke perfekta, att uppmärksamma det misslyckade och övergivna. Vi skapar inte i första hand för att visa duktighet utan av en rad skäl. Vi lämnar spår efter oss – detta är viktigt i karis konstnärskap. Annika Ekdahl menar att vi

skapar även för att vi

behöver tröst. Slöjd och hantverk är personligt, med våra fingeravtryck på.


3. Medieval life and leisure av Linda Wooley

Annika Ekdahls spaningarDen sista spaningen handlade om att våga närma sig kulturarvet och dra lärdomar från det.

 

 Läs Malin Vessbys spaningar här och Jennie Johanssons här.

Skrivet av: Maria Diedrichs Publicerat i Hemslöjd, DIY och Craftivism | Tagged , ,