Craftivism-special: Craftivist Collective

Craftivist collectiveCraftivist collective

I förra delen av Zickermans Craftivistspecial intervjuade vi begreppets grundare, Betsy Greer. Hon kunde så här nio år efter att ordet myntades konstatera att arbetet med craftivismen har stärkt henne i att ta itu med frågor som hon inte håller med om. Brittiska Craftivist Collective går i hennes fotspår.

Craftivist Collective består av ett tiotal medlemmar och har sedan 2009 bidragit med handgjorda manifestationer till  Londons offentliga gatumiljö. Jag fick tag i initiativtagaren Sarah Corbett för att få veta mer om hur de jobbar med craftivism, eller handarbetsaktivism, som det heter på svenska. Sarah har precis gått ner i tid från sitt heltidsjobb för att satsa mer på den handgjorda revolutionen.  För precis som Betsy Greer tror hon att det är möjligt att förändra världen med händerna.

Craftivist Collective arbetar också nära Betsy Greers definition av begreppet, de har regelbunden kontakt, berättar Sarah. Däremot har det brittiska kollektivet ett tydligt definierat manifest som främst behandlar sociala och globala orättvisor. De vill sätta fingret på global fattigdom och visa på brott mot mänskliga rättigheter. Med slöjden som verktyg gör de aktioner som är kreativa och ickevåldsamma. Och Sarah är ambitiös i planerna för kollektivets framtid:

Vi vill sprida vår arbetsmetod mer, vi vill ha bootcamps där vi kan träna upp folks kreativa självförtroende, så vi kan bli fler som sprider hantverksaktivismen. Vi har också planer på att skriva en introducerande bok, samt att sälja fler av våra kit för att kunna arbeta vidare.

Genom sin egen sajt och på marknader för handgjort skapande  säljer Craftivist Collective sina materialsatser för den som vill komma igång utan att ha några förkunskaper om broderi eller aktivism. Sarah säger med övertygelse att alla kan göra själva och att det är det politiska budskapet som är det viktiga, inte hur fina stygnen blir.

Craftivist Collective arbetar främst med broderade budskap, de har utvecklat så kallade mini banners, där ett kärnfullt budskap får plats på en liten yta. Ett av deras uppmärksammade budskap är en banner i samband med London Fashion Week, ”Lowest paid models at London Fashion Week paid £125 an hour. Majority of garment workers in Vietnam paid £25 a month.” För fler av kollektivets banderoller, se deras sajt, här finns mycket inspirerande!

För Sarah Corbett är craftivismen en reaktion mot begrepp som slacktivism och clicktivism,  hon och kollektivet menar att det måste gå att hitta bättre sätt att påverka politiker och samhällssystem.

– Politiker känner inte längre pressen från medborgare, de får inte längre fysiska namnunderskrifter eller protestbrev. Politikerna vet också att det är lätt att idag bara klicka i sitt namn på en lista på nätet utan att vara så engagerad i sakfrågan. Det gör att de också tappar engagemang.

Med craftivismen som arbetsmetod vill de alltså ändra på det. Ett bra exempel som Sarah nämner är deras aktion Don’t blow it, där de uppmanar craftivister att brodera sitt budskap på en näsduk och överlämna till en (manlig) politikers kostymbröstficka.

Craftivismen är också en reaktion mot att demonisera människor, Sarah utvecklar:

– Vare sig du är politiker, banktjänsteman eller oetisk konsument – de flesta människor ändrar inte ståndpunkt på grund av hatkampanjer eller efter att ha blivit kallade dåliga personer.

De flesta varaktiga förändringar görs istället genom respektfulla diskussioner och lärande, och på så vis menar hantverksaktivisterna att de med händerna faktiskt kan åstadkomma förändring:

– Våra projekt uppmuntrar människor att använda det inflytande de har för att göra gott och förändra. Att då inte tvinga på någon sina åsikter tror jag är avgörande. Våra banderoller är exempelvis så små att folk kan bestämma själva om de vill gå fram till dem eller inte.

För att åstadkomma skillnad krävs det enligt Craftivist Collective engagemang, tålamod och nya sätt att övertyga om att det går att förändra världen. De har bara börjat, och de har utvecklat sin egen medicin, avslutar Sarah Corbett;

– A spoonful of craft makes the activism go down, det är vad det hela handlar om!

Frida Arnqvist Engström

Från Londons modevecka – Craftivist collectiveCraftivist collectiveDon't blow it – Craftivist collective

Skrivet av: Redaktionen Publicerat i Hemslöjd, DIY och Craftivism | Tagged , , ,