Livstycket dricker te och lär sig E

Birgitta Notlöf och Livstyckets bok

I ett kreativt kaos av tygprover, papper och färglada pärmar sitter eldsjälen Birgitta Notlöf. När hon pratar om det projekt som tagit upp hennes tid de senaste 20 åren är det som att svepas med i en vind. På väggarna i hennes kontor sitter priser och diplom från olika ställen som uppmärksammat hennes Livstycket och de resultat som eleverna på kunskaps- och designcentret visar upp. Här trycks färglada textilier som sedan blir produkter som säljs, här pågår ungdomsprojekt och internationella satsningar på kvinnors utveckling, här planeras utställningar och här lär sig analfabeter som tidigare gått tio år på SFI att läsa!

Ur Livstyckets bok

Projektet Livstycket startade med en dröm att sammanföra hantverk och integration. Eftersom Birgitta i grunden är lärare var hennes ingång till detta svenskaundervisning, men hon ville även föra in hantverk som en del eftersom hon tycker att det är läkande och väldigt inspirerande och vackert!

Våren 2010 startade man ett projekt för att lära kvinnor som var analfabeter att läsa. Genom den så kallade funktionella pedagogiken och Wittingmetoden, där språkljud förs samman med bokstavstecknen har kvinnorna lärt sig läsa och skriva så bra att de nu givit ut boken ”Vi dricker te och lär oss e”, som också recenserades i förra numret av Hemslöjd. I skolan har alla var sin spegel med glödampor runt för att se sig själva då de säger bokstäverna. De har också arbetat med hantverk så som broderi, tygtryck, teckning och bakning för att föra in orden i en verklig kontext. Resultatet av det blev ett nytt mönster med tekannor, från övningen till boksaten T.

En utställning om projektet turnerar just nu runt på biblioteken i Sverige. För datum se Livstycket.se.

Saga Axberg Svensson

Foto: Peder Björkegren & Livstycket

Skrivet av: Redaktionen Publicerat i Hemslöjd, DIY och Craftivism | Tagged , ,