Reklamsabotage Majvallen in your face

Reklamsabotage Majvallen

Vissa projekt får oss att tänka till om det offentliga rummet och vem som har tillgång till det. Ett av dem är Reklamsabotage Majvallen som jobbar med att affischera över reklampelare med egna bilder som på så sätt synligör det bedrägliga med många reklambudskap.

Dagligen pumpas vi genom reklamen med normer om vad som är fel och rätt, hur man bör se ut och vara och vad du ska köpa härnäst. Projektet driver åsikten att reklamaffisherna är en stöld av det gemsamma utrymmet och att det endast är företag med pengar som har rätt att uttrycka sig här, vilket diskriminerar en stor grupp skattebetalare i samhället. Betraktaren får inte ingripa men företagen är beroende av det offentliga rummets brukare för att tjäna pengar och manipulerar på så sätt oss. Detta reducerar vår miljö till en transportsträcka som är något vi endast tar oss igenom på väg till något annat och strider bland annat mot brukarperspektivet i stadens översiktplan.

Projektet ändrar på maktbalansen om hur det ska se ut i vårt gemsamma vardagsrum och är dessutom en högst inspirerande konstyttring! Genom att adoptera en pelare vi Majvallen i Göteborg har man skapat sig ett forum för uttryck och diskussion. Ibland görs även reklamsabotageinsatser på andra platser än Majvallen. Förutom att förstöra reklam man också sprida bilder och inspirera andra till gemensamt skapande och att göra egna saker.

Reklamsabotage Majvallen

Skrivet av: Saga Axberg Svensson Publicerat i Hemslöjd, DIY och Craftivism