Ny utställning kring hem och slöjd

lag-uppstallning-tryck tras

Imorgon öppnar utställningen HemliktDesigngalleriet i Stockholm. Zickermans-skribenten Saga Axberg Svensson har producerat utställningen tillsammans med Elin Lundquist, som en del i hemslöjdens 100-årsjubileum. Såhär skriver duon själva om utställningen:

”För hundra år sedan startades svensk hemslöjdsrörelse för att synliggöra och föra hantverkstraditioner vidare, traditioner som kunde vara hotade under den pågående urbaniseringen och industrialiseringen. Det handlade om att hålla liv i den tysta kunskap, ofta kvinnors kunskap, som bidrog till bruksföremål likväl som utsmyckning i hemmen. Med anledning av hemslöjdens 100- årsjubileum vill vi undersöka relationerna mellan hem och skapande, samt de vardagliga rutiner som vi utför utan att reflektera kring. Hur skapas känslan av hem och när blir vi egentligen hemma?

I utställningen Hemlikt har vi bjudit in ett antal utövare inom olika kreativa fält för att, i elva olika projekt, problematisera dessa frågor. Utövarna tar upp ämnen som vardag, tradition, identitet, utanförskap och skapandets sociala betydelse som utgångspunkt för ett hållbart samhälle. Är hem en plats? En privat sfär? En känsla? Några deltar med tidigare verk som är i linje med utställningens tema, medan andra har skapat helt nya verk. Genom att sammanställa olika konstformer lovsjunger vi det egna görandet och hoppas möjliggöra nya tankebanor.”

Utställningen är öppen till 27 oktober. Vernissage 4:e oktober 18:00