Fira nationaldagen med lite pursvensk textil

Svenskt stickmönster?Manufaktur är ett alldeles nystartat nätverk för för folk som arbetar med textil i Sverige. Tanken är att sätta textilare i kontakt med varandra så att de kan utbyta erfarenheter, tipsa varandra och tillsammans bli mer synliga. Det är Sanna Gustavsson, Ellen Landberg, Mia Lindgren, Frida Gregemar, Anna-Lisa Persson, Karolina Ankre, Johanna Pettersson och Karin Holmberg som har startat nätverket och det ska vara öppet för alla som vill vara med.

Nästa måndag, på nationaldagen 6 juni, har Manufaktur sin första workshop, på Slöjdhuset i Stockholm. Temat är Svensk textil?.

– Vad är egentligen svenskt? Och spelar det någon roll? Det är sådana frågor som vi vill undersöka, säger Sanna Gustavsson.

– Nuförtiden nämns hemslöjd ofta ihop med Sverigedemokraterna. Och artiklar om deras kulturpolitik illustreras med bilder på lovikkavantar. Det behövs ett tydligare motstånd mot det.

– Vi vill få folk att fundera över begreppet främlingsfientlighet, från ett slöjdperspektiv, säger Anna-Lisa Persson.

Workshopen är igång mellan klockan 11 och 15 och deltagarna tar med sig eget material. Det är gratis och man behöver inte anmäla sig i förväg.

Om man inte kan komma men ändå vill delta på distans går det att skicka verk i förväg som kan finnas på plats i lokalen och inspirera. Skicka ditt bidrag (ca A4-format) senast 3/6 till:

Karin Holmberg
Russinvägen 13
123 59 Farsta